ПРОЕКТ
"Рехабилитация и модернизация на системи за външно осветление в община Хасково"

Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“

РАБОТИМ ЗАЕДНО ЗА ПО-ЗЕЛЕНА,

ПО-КОНКУРЕНТНА И ПО-ПРИОБЩАВАЩА  ЕВРОПА

Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност


Министерство на енергетиката  

 

ПРОЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СИСТЕМИ ЗА ВЪНШНО ОСВЕТЛЕНИЕ В ОБЩИНА ХАСКОВО“

Договор № BGENERGY-2.001-0077-015

БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА ХАСКОВО

ПАРТНЬОР: INTERNATIONAL DEVELOPMENT NORWAY ASSOCIATION / АСОЦИАЦИЯ „ИНТЕРНЕЙШЪНЪЛ ДЕВЕЛОПМЪНТ НОРУЕЙ“

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:

p1Минимизиране на енергопотреблението и повишаване ефективността на използваните енергийни ресурси, както и сътрудничество между представители от България и Норвегия.

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА:   809 283.44 лв.,

както следва:

ФМ на ЕИП: 687 890.93 лв.

Национално финансиране: 121 392.51 лв. 

Срок на изпълнение: 18 месеци

Дата на стартиране: 08.03.2021 г.

Дата на приключване: 08.09.2022 г.